www.aquafyn.dk

Menu:
Krebsen
Krebsen som mad

Hovedside

Levevilkår
Den danske flodkrebs er et ferskvandsleddyr, som lever på bunden af søer og åer. Krebsen er mest aktiv om natten, hvor den søger føde. Om dagen sidder krebsen i huller den har gravet i skrænter og brinker. Krebsen er alt ædende, den spiser både vegetabilsk og animalsk føde. Den foretrukne føde er dog snegle. Efterhånden som krebsen vokser bliver skallen for lille og skal derfor udskiftes. Dette sker 1-3 gange om året. En voksen krebs i naturen bliver omkring 14 cm. Den største flodkrebs man kender til er fanget i Sverige. Den målte 17 cm og med en vægt på 275 gram. Krebsens naturlige fjender er blandt andet ål og mink. Hunkrebsen lægger æg, som den bærer under halen, indtil æggene er klækket og ynglen er ca. 14 dage gammel.

Krebsens liv
Yngel: Nyudklækket krebs kaldes yngel og er ca. 6 mm i størrelse
Sættekrebs: Når krebsen er vokset til 5-9 cm kaldes den for sættekrebs
Konsumkrebs: Krebs større end 9 cm er ca. 4 år gamle og kaldes for konsum krebs