www.aquafyn.dk

Menu:
Aquafyn
Krebs
Anlægget
Avl

Hovedside

AquaFyn er et enmandsfirma ejet af undertegnede, Morten Simonsen. Jeg er uddannet fiskeriassistent på dambrug. Uddannelsen blev færdiggjort i 1994 og det var også her at interessen for krebs blev vakt. Siden har jeg i det små arbejdet med krebs og opdræt. I 1999 købte jeg en landbrugsejendom med 2 tilhørende grusgravssøer. Herefter begyndte arbejdet med at opbygge en krebsebestand. I 2004 begyndte jeg på et mere seriøst og kommercielt opdræt af krebs.